De bouw van het windpark achter Oudeschip is gestart. In de Ommelander stond onderstaand artikel: Artikel in Ommelander Courant

Lees meer