De bouw van het windpark achter Oudeschip is gestart. In de Ommelander stond onderstaand artikel:

Artikel in Ommelander Courant