Statenfractie ChristenUnie Groningen en de fractie van de ChristenUnie Het Hogeland willen op dinsdagavond 16 april as met bewoners van Oudeschip in gesprek.
Vanaf 19.00 uur tot 19.45 uur willen ze eerst in gesprek met Dorpsbelangen Oudeschip en BBE.
Daarna bent u allen van harte welkom om ook het gesprek aan te gaan.
Tot ziens op 16 april as.