In een van de oude ‘Boetndiekster bodes’ stuitte ik op een verhaal in het Gronings over de Chauken. Een volk dat op wierden in het kwelderlandschap van Noord-Groningen zou hebben geleefd. Ik had er nog nooit van gehoord, maar na enig onderzoek vond ik een prachtig artikel in het tijdschrift Archeologie. Het is het enige artikel dat over dit volk geschreven is, dat vrijwel zeker in ons gebied heeft geleefd.

De Romeinen vonden er niet veel aan en begrepen weinig van dit volk. Toch schreef Tacitus: “Ze leven rustig en bij voorkeur op zichzelf. Ze houden niet van oorlog en trekken er niet op uit om te roven en te plunderen. Hun superioriteit berust op moed en rechtvaardigheid en niet op gewelddaden; daardoor kunnen ze zich handhaven en genieten ze veel aanzien onder de Germanen.”

Lees hier het hele artikel

(illustratie uit het artikel door Rob van Eerden)