Op 21 juni zal een aantal medewerkers van Brink aanwezig zijn bij de inloopbijeenkomst in Het Diggelschip. Brink is een adviesbureau met een vestiging in Groningen. Na een consultatie met Dorpsbelangen, heeft Brink van de provincie Groningen de opdracht gekregen een onderzoek te doen naar een mogelijke vangnetregeling voor de bewoners rondom het gebied van de Oostpolder. Brink is ook nauw betrokken bij onder meer het Koopinstrument in het aardbevingsgebied, de Moerdijkregeling en de Vughtse Aankoopregeling.

Om tot een goede ‘custom-made’ vangnetregeling in het kader van de Oostpolder te komen wil Brink graag in gesprek gaan met bewoners.

Op 21 juni tussen 16:00 en 20:00 kunt u met uw wensen en opmerkingen terecht bij deze medewerkers. Zij kunnen u uiteraard ook informeren over de stappen die zij, samen met een afvaardiging van Dorpsbelangen, de gemeente en de Provincie, doorlopen voor de totstandkoming van een mogelijke vangnetregeling.

 

© Afbeelding door Freepik