Het protest van de bewoners tegen de hogere geluidsnorm heeft erin geresulteerd dat PvdA, gemeentelijk en ook de Provinciale Statenleden op 11 maart in gesprek gaan met dorpsbelangen/BBE.