Aanvraag omgevingsvergunning door EemsEnergy Terminal (EET) aan Wilhelminahaven te Eemshaven

De provincie Groningen heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen.

Bedrijfsnaam: EemsEnergy Terminal (EET)

Locatie activiteit: Wilhelminahaven te Eemshaven

Activiteit: realisatie hekwerk

Ontvangstdatum: 03-03-2023

Hoe gaat het nu verder?

De provincie Groningen neemt binnen 8 weken of, bij verlenging, binnen 14 weken een besluit op deze aanvraag. Dit besluit maakt de provincie bekend met een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u het dossier inzien of reageren als u het er niet mee eens bent (bezwaar maken).

Heeft u vragen over de vergunningaanvraag?

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de provincie Groningen via 050 – 3164911 of via het mailadres loketVTH@provinciegroningen.nl.

Waarom publiceert de provincie Groningen dit bericht?

Het kan zijn dat besluiten van de provincie Groningen zoals vergunningen, bouwplannen en regelgeving van invloed zijn op uw leefomgeving. Door het publiceren van dit bericht laten wij u weten welke besluiten wij hebben genomen of van plan zijn te nemen.

Lees het originele bericht hier

 

Foto: Nick van der Ende via Unsplash