Enexis en het Waterbedrijf Groningen gaan in Oudeschip aan de Dijkweg een een deel van de Buitenweg en bij Derk Luddesweg 23, 30 en 32 de bestaande kabels en leidingen vervangen.

In week 23 (vanaf 07 juni) zullen zij starten met hun werkzaamheden. Hier kan enige (verkeers)hinder bij ontstaan.

Bewoners zijn op de hoogte gesteld met een brief.