Op donderdag 11 juli 2024 organiseert hoogspanningsnetbeheerder TenneT een informatiebijeenkomst in dorpshuis het Diggelschip over de ontwikkelingen van het hoogspanningsnet in en rond de Eemshaven. Geïnteresseerden kunnen dan meer informatie krijgen over de laatste ontwikkelingen van de verschillende projecten waar aan wordt gewerkt en vragen stellen aan medewerkers van TenneT.

Energieknooppunt Eemshaven
De aankomende jaren werkt TenneT aan diverse projecten in en rond de Eemshaven. Dat is nodig om de energietransitie mogelijk te maken. Aan de ene kant neemt de vraag naar elektriciteit toe, bijvoorbeeld door vestiging van nieuwe bedrijven in de Eemshaven en verduurzaming van de bestaande industrie. Daarnaast gebruiken huishoudens ook steeds meer elektriciteit. Aan de andere kant neemt de hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit toe. Zo zijn er plannen voor het aansluiten van grote windparken op zee in de Eemshaven. Om ook in de toekomst vraag en aanbod van energie op elkaar af te kunnen blijven stemmen, bouwen en verbouwen we diverse hoogspanningsstations en -verbindingen in de Eemshaven en directe omgeving.

Informatiebijeenkomst en Programma
Wij vertellen u graag meer over onze plannen en nodigen u van harte uit op de informatiebijeenkomst in dorpshuis het Diggelschip, Molenweg 18 in Oudeschip. U kunt binnenlopen vanaf 19.30. Om 20.00 uur start een plenair programma, dit zal ongeveer een half uur duren. Daarna is er de gelegenheid tot het stellen van vragen aan medewerkers van TenneT.