Afgelopen dinsdagavond heeft in ons dorpshuis Diggelschip de eerste van 3 bijeenkomsten voor het opstellen van de Dorpsvisie Oudeschip plaatsgevonden. De avond werd begeleid door Winanda Hoegen-Kuiper van Stichting Groninger Dorpen en werd georganiseerd door Dorpsbelang Oudeschip. Het thema was bestaansrecht en leefbaarheid. De opkomst was goed, er waren tussen de 30 en 40 aanwezigen om mee te denken over de toekomst van Oudeschip.

Wat doet Stichting Groninger Dorpen

We trapten af met een presentatie van Winanda over de Stichting. Wat doet Groninger Dorpen zoal voor de dorpen om ons heen en hoe kunnen ze ons helpen. Concreet helpt Stichting Groninger dorpen Dorpsbelangen bij het opstellen van een dorpsvisie voor de komende 10 jaar. Aan de hand van die dorpsvisie en de concrete plannen en doelstellingen die daarin omschreven staan ondersteunt Groninger Dorpen het Dorpsbelang bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidies en bij zoeken naar manieren om alle plannen te realiseren. De nadruk ligt wel op het draagvlak en de bereidheid van de dorpelingen en Dorpsbelang zelf om zich in te zetten voor de realisatie.

Persoonlijke dorpsvisie
Vervolgens was er nog aandacht voor de persoonlijke dorpsvisie van Vita van der Lijke. Sinds 2008 inwoonster van Oudeschip en na een aantal gesprekken met Dorpsbelang heeft zij in december 2018 haar persoonlijke visie en vooral de kansen die zij ziet voor het dorp op papier gezet en ingeleverd bij Dorpsbelang. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat niet iedereen dit document heeft kunnen lezen of inzien. Het document is daarom bij deze beschikbaar gemaakt als pdf-download. Wel wil Vita er nog bij vermelden dat het slechts gaat om haar persoonlijke visie en beleving van het dorp, dit is dus geen officiële dorpsvisie!!

Voorbeelden andere dorpen
Ook hebben we voorbeelden gezien van wat andere dorpen om ons heen en verder weg hebben bereikt met hun dorpsvisie. Holwerd was hiervan het meest spectaculaire voorbeeld (Holwerd aan zee) maar ook van andere dorpen kregen we inspirerende voorbeelden te zien.

Documentaire over Oudeschip
Ook was er nog een andere melding; Oudeschip heeft de afgelopen jaren wat aandacht gehad van landelijke media. Omdat de transitie van Oudeschip en ook de liggen vlakbij de Eemshaven erg interessant is als studie komt een filmploeg de komende jaren filmen in en om Oudeschip. De filmers waren aanwezig bij de bijeenkomst en hebben zich voorgesteld. Binnenkort komt meer informatie over de doelen van de documentaire en stellen wij de filmploeg ook op deze website aan u voor.

Het thema Bestaansrecht en leefbaarheid Oudeschip

Hier kwamen we in de avond direct op een heikel punt voor veel dorpsbewoners. Vanwege de constante druk vanuit de Eemshaven, het weinige vertrouwen vanuit de politiek vanwege de stroom aan berichten over al dan niet een uitkoopregeling. De media-aandacht over het wonen in Oudeschip en het gevoel door al deze instanties niet serieus te worden genomen als inwoners van dit gebied woelde met name deze vraag nogal wat emoties los bij de aanwezigen. We aardig om te vermelden is is dat alle aanwezigen het eens waren over het willen blijven wonen in Oudeschip en dat juist deze eigen wil en passie voor deze plek het dorp vanuit de inwoners bestaansrecht geeft. Ook is iedereen het er over eens dat er garanties moeten komen vanuit de overheid. In wat voor vorm dan ook.

Verder kwam naar voren dat, hoewel Oudeschipsters erg variëren in herkomst, leeftijd, werk en interesses, de gemene deler tussen ons als dorpelingen de hang naar vrijheid is. Ruimte om je heen en een huis met stukje grond waar je zelf de baas bent. Deze eigengereidheid en de eigenschap dat iedereen in het dorp zichzelf kan zijn en dat men elkaar in zijn waarde laat, maakt Oudeschip een uniek dorp.

Ook werd nog benoemd dat, hoewel er natuurlijk kritisch gekeken mag worden naar de rollen van verschillende instanties, het opstellen van een dorpsvisie vooral gaat over het creëren van kansen voor het eigen dorp. We moeten als dorp niet blijven hangen in protest, maar juist actief onze eigen toekomst vormgeven.

Sterke kanten, zwakken kanten, bedreigingen en kansen voor Oudeschip

Vervolgens werd iedereen opgedeeld in groepen van 4 tot 6 personen en werd de aanwezigen gevraagd te discussiëren over het thema bestaansrecht en leefbaarheid aan de hand van 6 kaartjes die ingevuld konden worden. Na afloop werd even kort de balans opgemaakt door Winanda en bleek dat men het leven en wonen in Oudeschip grotendeels hetzelfde ervaart. Kansen werden er vooral gezien in het oplossen van de leegstand en het aantrekkelijk maken van het dorp voor werken/wonen, helemaal i.c.m de Eemshaven op steenworp afstand. Als bedreiging werd diezelfde Eemshaven genoemd, waardoor duidelijk werd dat hier qua communicatie nog veel te halen valt.

Snelheid op de Dijkweg
Verder nog een speciale vermelding voor de verkeersveiligheid. In bijna alle groepen kwam aan bod dat er met name op de Dijkweg te hard gereden werd. Het is een 30km zone, en hoewel de Dijkweg een lange weg lijkt met die snelheid willen we er graag op wijzen dat er huizen direct aan de weg grenzen en dat ook op de Dijkweg onze kinderen veilig moeten kunnen fietsen en spelen. Dit is iets dat we als bewoners samen kunnen oplossen. Hou rekening met uw dorpsgenoten en de kinderen en pas uw snelheid aan!

Conclusie

Al met al was het een geslaagde avond en een aantal dorpelingen bleven wat langer om elkaar nog nader te spreken en bij te praten. Voor de volgende keer hopen we op weer net zo’n productieve en positieve avond. Komt allen en geef uw mening!

Avond 2 – Dorpshuis en dorpsactiviteiten
Dinsdag 7 mei om 19:30 uur.