PERSBERICHT TENNET – Eerste informatiemoment over nieuwe stroomverbinding ‘Ten noorden van de Waddeneilanden’ voor aansluiting windenergie op zee.

TenneT vraagt mening inwoners Noord-Nederland

TenneT – beheerder van het landelijke elektriciteitsnet – organiseert samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in de komende weken in Noord-Nederland een aantal inloopbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt inwoners gevraagd naar hun mening over de route van een nieuwe ondergrondse kabelverbinding vanaf het nog te bouwen windpark “Ten noorden van de Waddeneilanden” naar het landelijke elektriciteitsnet. TenneT voorziet in de netaansluiting; EZK organiseert de aanbesteding voor de bouw van het windpark.
De bestaande hoogspanningsstations bij Eemshaven, Vierverlaten en Burgum zijn amogelijke aansluitlocaties om deze ondergrondse kabelverbinding op het elektriciteitsnet op land aan te sluiten. Van deze drie zal er uiteindelijk één als voorkeurstracé overblijven.

Mening inwoners belangrijk
Ruim 9.500 huishoudens in Noord-Nederland hebben afgelopen week een uitnodiging voor deze inloopbijeenkomsten ontvangen. TenneT wil op deze manier graag meer kennis over het gebied verzamelen. Inwoners kennen als geen ander de bijzonderheden in hun woonomgeving. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen de aanwezigen informatie over het project, de procedures en de technische achtergronden. Ze kunnen ideeën aandragen voor alternatieve zoekgebieden. Hun suggesties en informatie over de diverse tracés vormen een bijdrage om een keuze te kunnen maken welke van de routes uiteindelijk de definitieve kabelroute (tracé) wordt. Dit geldt ook voor de locatie van het zogenoemde transformatorstation, dat onderdeel is van dit project en op land moet worden gebouwd.

Inloopbijeenkomsten
De inloopbijeenkomsten zijn in de omgeving van de zoekgebieden voor de tracés op:

  • Maandag 24 juni, Hotel Amelander Kaap, Oosterhiemweg 1, 9161 CZ Hollum
  • Dinsdag 25 juni (tracé Vierverlaten), Café Hammingh, Hunzeweg 32, 9893 PC Garnwerd
  • Maandag 1 juli (tracé Burgum), de IJsherberg, Harddraversdijk 1, 9101 XA Dokkum
  • Dinsdag 2 juli, Hotel Van der Werff, Reeweg 2, 9166 PX Schiermonnikoog
  • Woensdag 3 juli (tracé Eemshaven), Hotel Ekamper, Radsweg 12, 9983 RC Roodeschool

De inloopbijeenkomsten zijn allemaal van 19.00 uur tot 21.00 uur. Op Ameland en Schiermonnikoog is het ook mogelijk om tussen 14.00 uur en 17.00 uur binnen te lopen.

Digitale mening
Voor inwoners die niet naar de inloopbijeenkomsten komen, is het mogelijk om digitaal hun vraag of suggestie achter te laten. Dit kan via www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden.
Vanaf 24 juni is op deze website ook een interactieve kaart beschikbaar.

Feiten
De nieuw te bouwen verbinding Ten noorden van de Waddeneilanden kan 700 megawatt elektriciteit transporteren. Dat is genoeg voor een jaar elektriciteitsverbruik door circa 700.000 huishoudens. TenneT voorziet in de netaansluiting; EZK organiseert de aanbesteding voor de bouw en exploitatie van het windpark. De verwachting is dat het windpark in 2026 in bedrijf is (3-4 jaar bouwtijd).

De verbinding bestaat uit:
– Een platform waar het nog te bouwen windpark op wordt aangesloten;
het platform is niet te zien vanuit de kust of de eilanden.
– Een ondergrondse wisselstroomkabel met ongeveer 100 km lengte (80 km op zee en circa 20 km op land).
– Een nieuw transformatorstation. Dit beslaat circa 3,5 ha (+2 ha werkterrein).
– Aansluiten is mogelijk op hoogspanningsstation Eemshaven (Oudeschip) of station Vierverlaten of Burgum.

Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden
TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en heeft ook de taak om een net op zee aan te leggen. TenneT is in opdracht van het ministerie van EZK gestart met de voorbereidingen van het project “Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden (TNW)”. In het windgebied TNW komen turbines te staan met een vermogen van circa 700 megawatt. TenneT en het ministerie van EZK onderzoeken momenteel via welke route de opgewekte energie op het landelijke elektriciteitsnet kan worden aangesloten.

Voor meer informatie zie ook: https://www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden/