UITNODIGING – De Groninger zeehavens zijn in beweging. Er vestigen zich nieuwe bedrijven en er is
volop activiteit. Zeker in de Eemshaven waarvandaan momenteel twee windparken op
zee worden aangelegd, waar een kabelfabriek in aanbouw is, de bouw van een groot dis-
tributiecentrum is begonnen en de LNG-terminal ondertussen volop in gebruik is. Het is
ook de haven die dit jaar haar 50-jarig bestaan viert en ter ere hiervan haar deuren voor
iedereen opent op 10 juni tijdens de Open Dag Eemshaven. Kortom, het is de hoogste
tijd om jullie weer bij te praten over alle ontwikkelingen in het havengebied en daarom
houden we op 11 mei van 19.30-21.30 uur een informatiebijeenkomst voor
omwonenden in dorpshuis Diggelschip in Oudeschip. Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,
Cas König
CEO Groningen Seaports

Datum: donderdag 11 mei 2023
Tijdstip: 19.30-21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: dorpshuis Diggelschip, Oudeschip

Graag aanmelden! Stuur een e-mail naar: info@groningen-seaports.com