BBE is een samenwerking tussen Dorpsbelangen Oudeschip en Spijk. ​BBE is de belangenbehartiger voor omwonenden en de gesprekspartner voor overheden en bedrijfsleven. ​In de uitbreidingsplannen voor de Eemshaven/Oostpolder dienen eerst de belangen van omwonenden concreet ingevuld te worden. We willen vooraf duidelijkheid over de balans tussen lusten en lasten. ​

Binnenkort verschijnt de Milieu Effect Rapportage (MER) Oostpolder. De besluiten van de MER hebben een grote impact op onze leefomgeving. Wij hebben het gevoel dat de trein maar doordendert. Tot dusver wordt er niets concreet gedaan met onze inbreng. De invulling van de Oostpolder lijkt allang bepaald.

BBE wil concrete en bindende afspraken maken met relevante betrokkenen (o.a. de Provincie Groningen, de Gemeentes Het Hogeland en Eemsdelta, Groningen Seaports).

Het gaat ons hierbij (voorlopig) om de volgende 5 punten:

A – ALTERNATIEVEN ONDERZOEK voor de locatie(s)
B – BEPERKEN OVERLAST bijv. door transpondersystemen op windmolens
​C – COMPENSATIE OMWONENDEN 2% jaarlijkse omzet industrie in fonds
​D – DUIDELIJKE SPELREGELS over minimale afstanden, bouwhoogtes e.d.
​E – EERLIJKE UITKOOPREGELING, vangnetregeling is niet adequaat

Meer informatie kunt u vinden op onze website: https://www.bbe-oostpolder.nl/

Ook op https://oudeschip.nl/ en https://www.spijk.net kunt u de ontwikkelingen van de Eemshaven vinden. Contact kunt u opnemen op de volgende manieren:

Email : bbe.oostpolder@gmail.com

Mobiel: Jaap Kap (Oudeschip) – 06 21204646 en Ab Reitsma (Spijk) – 06 10251026

Laten we gezamenlijk er voor zorgen dat onze omgeving leefbaar blijft voor nu en later!