RWE heeft een aanvraag lopen bij de provincie om nesten van de torenvalk en zwarte kraai te mogen verwijderen. De torenvalk is een beschermde diersoort en staat sinds 2017 op de rode lijst. U heeft vanaf de datum van publicatie 6 weken de tijd om een bezwaar in te dienen. Een bezwaar betekent overigens niet dat het besluit wordt stopgezet. Daarvoor moet er een verzoek voorlopige voorziening worden ingediend.

Lees hier meer over het besluit: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2023-2008.html

Lees hier meer over de torenvalk: https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/torenvalk

 

Afbeelding via Wikipedia: Door Andreas Trepte – Eigen werk, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5024397