Even voorstellen,

Mijn naam is Asli Youssouf. Ik ben sinds begin februari begonnen aan een afstudeeronderzoek bij Groningen Seaports. Ik doe onderzoek naar de wensen en behoeften van de inwoners in de omgeving van Delfzijl en de Eemshaven. Daarbij wordt gekeken naar de communicatie vanuit Groningen Seaports richting de omwonenden en hoe dit verbeterd kan worden. Ik heb hiervoor een enquête gemaakt, met daarbij de mogelijkheid tot een kort interview om de antwoorden uitgebreider toe te lichten.

Klik hier om de enquete in te vullen

Alvast bij voorbaat veel dank!

Asli