Beste leden van de klankbordgroep Oudeschip e.o.,

Vanwege de coronamaatregelen, hebben er in de afgelopen periode geen klankbordgroepvergaderingen kunnen plaatsvinden. Omdat de laatste vergadering alweer van begin maart geleden is en er vragen rijzen over hoe het nu staat met de gesprekken over de 10% compensatieregeling voor de omgeving, stuur ik jullie hierbij een korte update.

Helaas is er nog geen witte rook. De gesprekken met Waddenwind en Innogy hierover hebben enige vertraging opgelopen vanwege het coronavirus, maar zijn inmiddels wel weer opgestart en hopelijk kunnen we op korte termijn tot een akkoord komen. Zodra er meer duidelijkheid hierover te geven is, dan horen jullie dat vanzelfsprekend zo snel mogelijk.

Ook zijn wij, zoals jullie weten, op zoek naar een nieuwe onafhankelijke voorzitter om de klankbordgroepvergaderingen te leiden. Zodra deze gevonden is en de coronamaatregelen dit toelaten, zullen wij weer een nieuwe klankbordgroepvergadering organiseren. Wij verwachten dat dit na de zomervakantie zal zijn.

Hopende jullie hiermee eerst voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Martijn van Son

Projectleider Wind op Land