Bijgevoegde documenten zijn ook onder de inwoners verspreid. Het gaat om de zienswijze en reactie vanuit de vereniging dorpsbelangen Oudeschip. We willen hiermee iedereen de kans geven e.e.a te ondertekenen zodat we namens het dorp deze zienswijze kunnen inleveren bij de provincie Groningen.

Download hier de Reactie/ Zienswijze

Download hier het Statement Oudeschip